INFORMACJA DLA NUCZYCIELI

Szanowni Państwo,  w związku z tym, iż jednym z celów statutowych Ligi Ochrony Przyrody jest edukacja ekologiczna, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinariach realizowanych w ramach projektu pn. „Konferencja popularnonaukowa pn. „Lecznicze właściwości grzybów i roślin” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz środków WFOŚiGW w Warszawie. Poniżej linki do bezpośredniego […]