Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023 dofinansowanie WFŚiGWW

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023. Wartość całkowita zadania: 192 455,23 zł Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 135 374,95 zł Wysokość I raty dotacji: 50 680,24 zł.Wysokość II raty dotacji: 39 000,00 zł.www.wfosigw.wroclaw.pl