Istota bioróżnorodności i zachowania ekosystemów leśnych poprzez docenienie ich walorów zdrowotnych oraz akcja informacyjna projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”

Istota bioróżnorodności i zachowania ekosystemów leśnych poprzez docenienie ich walorów zdrowotnych oraz akcja informacyjna projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów” dofinansowanie WFŚiGWW

Istota bioróżnorodności i zachowania ekosystemów leśnych poprzez docenienie ich walorów zdrowotnych oraz akcja informacyjna projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów” Wartość całkowita zadania: 41 558,00 zł Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 33 246,40 zł www.wfosigw.wroclaw.pl