Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023 dofinansowanie WFŚiGWW

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023. Wartość całkowita zadania: 193 921,25 zł Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 135 374,95 zł Wysokość I raty dotacji: 50 680,24 zł. Wysokość II raty dotacji: 39 000,00 zł. Wysokość III raty dotacji: 13 925,00 zł. Wysokość IV raty dotacji: 31 769,71 zł. www.wfosigw.wroclaw.pl