XXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – ETAP OKRĘGOWY

XXXV OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ – ETAP OKRĘGOWY

Do etapu okręgowego przystępuje maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, którzy w teście pisemnym w dniu 9 stycznia 2020 r. uzyskali najwyższą punktację, tj. 40 pkt i więcej. (dane zgodne z przesłanymi protokołami etapu podstawowego). Komunikat GK OWE w sprawie przeprowadzenia etapu okręgowego XXXV OWE: „Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest przesłanie w terminie […]