XXXVI EDYCJA – 2022/ 2023 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MÓJ LAS

W imieniu Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie MÓJ LAS, organizowanym już po raz XXXVI. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w czterech przedziałach wiekowych (szkoła podstawowa klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, licea ogólnokształcące i […]