INFORMACJA DLA NUCZYCIELI

Szanowni Państwo, 

w związku z tym, iż jednym z celów statutowych Ligi Ochrony Przyrody jest edukacja ekologiczna, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w webinariach realizowanych w ramach projektu pn. „Konferencja popularnonaukowa pn. „Lecznicze właściwości grzybów i roślin” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz środków WFOŚiGW w Warszawie.

Poniżej linki do bezpośredniego dołączenia na webinar.

Poniedziałek 12 czerwca (godz. 17:00) – prof. Agnieszka Ludwiczuk – „Zielnik roślin leczniczych”

Czwartek 15 czerwca (godz. 17:00) – Jarosław Widelski – „Marchewka nie kij, czyli jak rośliny z rodziny selerowatych wpływają na układ nerwowy człowieka.” 

Log in: prof. Agnieszka Ludwiczuk – „Zielnik roślin leczniczych” (clickmeeting.com)

Log in: Jarosław Widelski – „Marchewka nie kij, czyli jak rośliny z rodziny selerowatych wpływają na układ n (clickmeeting.com)