Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023

dofinansowanie WFŚiGWW

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2023.

Wartość całkowita zadania: 192 455,23 zł

Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 135 374,95 zł

Wysokość I raty dotacji: 50 680,24 zł.
Wysokość II raty dotacji: 39 000,00 zł.
www.wfosigw.wroclaw.pl