Warsztaty ekologiczne w 2023 r.

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu komunikuje, że tak jak w latach ubiegłych będzie można korzystać z wyjazdowych warsztatów ekologicznych. Przedszkolne i szkolne koła LOP zainteresowane wyjazdowymi warsztatami ekologicznymi, mające uregulowane składki (minimum 45 osóbproszeni są do biura LOP po odbiór upoważnień na wynajem autokaru od dnia 03 kwietnia 2023 r. Przedszkolne i szkolne koła LOP, które zalegają ze składkami, proszone są o uregulowanie takowych, a po załatwieniu wymogów w tym samym dniu zostanie wydane im odpowiednie upoważnienie. Miejsce docelowe wyjazdu do obiektów przyrodniczych, jak w latach ubiegłych ustala zainteresowany. Upoważnienie na wynajem autokaru wraz z zamówieniem usługi należy przekazać do POLBUS PKS Sp. z o.o. (jako jedynemu usługodawcy). Zamówienia należy składać z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem.

Załączone do upoważnienia sprawozdanie z przebiegu wyjazdowych warsztatów, ankietę ewaluacji oraz podpisany regulamin warsztatów prosimy przekazać w ORYGINALE do biura LOP w ciągu 3 dni od odbycia warsztatów.

UWAGA!!!

Z wyjazdów warsztatowych mogą również korzystać nowo powstałe koła LOP po spełnieniu warunków wyżej wymienionych, tj. opłacenie składek za minimum 45 osób (roczna składka dla dzieci i młodzieży – 5 zł, dla opiekuna – 10 zł). 

Adres i kontakt z usługodawcą:

POLBUS PKS Sp. z o.o.

ul. Joanitów 13, 50-525 Wrocław

Koordynator przewozów      

Kamila Kucharczyk

tel.  519 539 786

 e-mail: wynajmy@polbus.pl

Usługi autokarowe świadczone przez inne firmy nie będą honorowane i nie będą pokrywane z naszych funduszy.