XXXVI EDYCJA – 2022/ 2023 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MÓJ LAS

W imieniu Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie MÓJ LAS, organizowanym już po raz XXXVI.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w czterech przedziałach wiekowych (szkoła podstawowa klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe).


Tematy konkursu ustalone w XXXVI edycji 2022/2023 dla każdej kategorii wiekowej:

1. kategoria I      Moja wycieczka do lasu
2. kategoria II     Leśna spiżarnia – jak z niej korzystać?
3. kategoria III    Drewno – czy jest nam potrzebne?
4. kategoria IV    Czynna i bierna ochrona przyrody w Polsce

Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć w terminie do 30 listopada 2022 r. na adres: 

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu; ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław