XXXVII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Dolnośląski Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy Zarządzie Okręgowym LOP we Wrocławiu informuje, że etap wojewódzki

XXXVII OWE odbędzie się w dniu

9 kwietnia 2022 r. (sobota) w LO nr 2 przy ulicy Parkowej 18-26 we Wrocławiu.

Oficjalne rozpoczęcie nastąpi punktualnie o godzinie 9:00.

Prosimy o zgłoszenie się o godzinie 8:30 z aktualną legitymacją szkolną.