Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2019.

dofinansowanie WFŚiGWW

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2019.

Wartość całkowita zadania: 140 347,98 zł

Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 109 873,99 zł

Wysokość I raty dotacji: 10 569,99 zł.

Wysokość II raty: 22 738,69 zł

Wysokość III raty: 50 181,57 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl