ptaszki

Wasze wsparcie ma znaczenie

Zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności w miarę Państwa możliwości.
Liga Ochrony Przyrody reprezentowana przez Zarząd Główny LOP w Warszawie jest Organizacją Pożytku Publicznego
(KRS 0000113431)

Zadeklarowaną pomoc finansową prosimy przekazać na konto:
73203000451110000000299200 Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Główny w Warszawie.

Z dokonanego przelewu na konto Zarządu Głównego LOP 80 % otrzymanej sumy przekazuje na nasze dobro.
Jak co roku, prosimy też o przekazanie 1% podatku dochodowego na działalność Ligi Ochrony Przyrody.