PODSUMOWANIE KONKURSU „ZWIERZĘTA PÓL I LASÓW”

Podsumowanie konkursu dla przedszkoli pt. „Zwierzęta pól i lasów” odbędzie się podczas XVI Sejmiku Ekologicznego dnia 19 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w Przedszkolu Integracyjnym Nr 68 im. „Roku 2000” we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 29 we Wrocławiu.  Szczegółowe informacje zostaną przesłane do Państwa placówek w indywidualnych wiadomościach. Gratulujemy osiągniętych sukcesów oraz zachęcamy […]

XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Dolnośląski Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy Zarządzie Okręgowym LOP we Wrocławiu informuje, że etap wojewódzki XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznejodbędzie się w dniu 15 kwietnia 2023 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ulicy Parkowej 18-26 we Wrocławiu. Oficjalne rozpoczęcie nastąpi punktualnie o godzinie 9:00. Prosimy o zgłoszenie się w w/w szkole o godzinie 8:30 z aktualną legitymacją szkolną.

PRELEKCJE – STACJONARNE WARSZTATY EDUKACYJNE

Informujemy, że od dnia 03 kwietnia 2023 r. ruszają zapisy na stacjonarne warsztaty edukacyjne dla kół Ligi Ochrony Przyrody Okręgu we Wrocławiu, posiadających uregulowane składki członkowskie. Warsztaty odbywają się w Państwa placówkach edukacyjnych, a prowadzone są przez doświadczonych edukatorów ekologicznych współpracujących z Ligą Ochrony Przyrody Okręgiem we Wrocławiu. Szczegółowe informację dostępne są w biurze LOP Okręg we Wrocławiu.  Zachęcamy […]

Warsztaty ekologiczne w 2023 r.

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu komunikuje, że tak jak w latach ubiegłych będzie można korzystać z wyjazdowych warsztatów ekologicznych. Przedszkolne i szkolne koła LOP zainteresowane wyjazdowymi warsztatami ekologicznymi, mające uregulowane składki (minimum 45 osób) proszeni są do biura LOP po odbiór upoważnień na wynajem autokaru od dnia 03 kwietnia 2023 r. Przedszkolne i szkolne koła LOP, które zalegają ze składkami, […]