PRZEJAZDY NA WARSZTATY EKOLOGICZNE 2024

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu informuje, że od dnia 10 maja 2024 r. można
korzystać z dotowanych przez LOP Okręg we Wrocławiu przejazdów na warsztaty ekologiczne.

Z warsztatów można korzystać do dnia 30 listopada 2024 r. w trybie ciągłym (również lipiec-sierpień).

Miejsce docelowe oraz termin wyjazdu do obiektów przyrodniczych, jak w latach ubiegłych, ustala zainteresowany.

Upoważnienie na wynajem autokaru wraz z zamówieniem usługi należy przekazać firmie POLBUS-PKS Sp. z o.o. (jako jedynemu usługodawcy).
Prosimy o składanie zamówień z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem.
Załączone do upoważnienia sprawozdanie z przebiegu wyjazdowych warsztatów wraz z ankietą ewaluacji i podpisanym Regulaminem prosimy przekazać do biura LOP w ciągu 3 dni od odbycia warsztatów (osobiście lub listownie).

Adres i kontakt z usługodawcą:
POLBUS-PKS Sp. z o.o.
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Koordynator przewozów: Kamila Kucharczyk e-mail: wynajmy@polbus.pl

Usługi autokarowe świadczone przez inne firmy nie będą honorowane i nie będą pokrywane z naszych funduszy.