XXXVIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Dolnośląski Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przy Zarządzie Okręgowym LOP we Wrocławiu informuje, że etap wojewódzki XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznejodbędzie się

w dniu 15 kwietnia 2023 r.

w Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ulicy Parkowej 18-26 we Wrocławiu.

Oficjalne rozpoczęcie nastąpi punktualnie o godzinie 9:00.

Prosimy o zgłoszenie się w w/w szkole o godzinie 8:30 z aktualną legitymacją szkolną.