„Edukacja Ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w 2022 r.”

dofinansowanie WFŚiGWW

„Edukacja Ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w 2022 r.” 

Wartość całkowita zadania: 135 898,07 zł

Wysokość dofinansowania I raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 18 579,22 zł

Wysokość dofinansowania II raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 20 930,00 zł

Wysokość dofinansowania III raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 43 774,51 zł

Wysokość dofinansowania IV raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 22 244,74 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl