Edukacja Ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w 2022 r.

dofinansowanie WFŚiGWW

„Edukacja Ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w 2022 r.” 

Wartość całkowita zadania: 160 600 zł

Wysokość dofinansowania I raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 18 579,22 zł

Wysokość dofinansowania II raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 20 930,00 zł

Wysokość dofinansowania III raty WFOŚiGW we Wrocławiu: 43 774,51 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl