PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zima w lesie”

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Zima w lesie”

Komisja konkursowa w dniu 20 lutego 2022 r. w składzie:

  1. Arkadiusz Wojciechowicz – przewodniczący jury,
  2. Marta Wiktor – członek jury,
  3. Kinga Zając – członek jury,

dokonała wyboru nagrodzonych prac spośród wszystkich 89 nadesłanych na konkurs. Prace nadesłano z 6 przedszkoli z terenu województwa dolnośląskiego. 

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w kategoriach „Dzieci młodsze” (3-4 lata) i „Dzieci starsze” (5-6 lat) oceniając:

– zgodność z tematem;

– samodzielność;

– oryginalność;

– estetykę;

– zaangażowanie artysty w pracę;

– format.

Serdecznie gratulujemy!

W załączniku wykaz nagrodzonych osób.