Istota bioróżnorodności i zachowania ekosystemów leśnych poprzez docenienie ich walorów zdrowotnych oraz akcja informacyjna projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”

dofinansowanie WFŚiGWW

Istota bioróżnorodności i zachowania ekosystemów leśnych poprzez docenienie ich walorów zdrowotnych oraz akcja informacyjna projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”

Wartość całkowita zadania: 41 558,00 zł

Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 33 246,40 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl