„XXXV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MÓJ LAS” 2021/2022 (organizowany przez SITLiD oraz LOP)

Tematyka konkursu:

kategoria I          Na leśnej polanie

kategoria II         Kropla, strumień, jezioro – leśny mokry świat

kategoria III       Jakie korzyści czerpiemy z lasu

kategoria IV       Znaczenie różnorodności biologicznej w lasach – mój wpływ na jej zachowanie

Prace konkursowe należy kierować 

w terminie do 30 listopada 2021 r. 

na nasz adres:

 Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu

ul. Skarbowców 4

53-025 Wrocław

 z dopiskiem na kopercie:  Mój las.

W załączeniu regulamin konkursu – prosimy o zapoznanie się z jego treścią