XXVIII Sejmik Ekologiczny – podsumowanie konkursów

Dzień dobry,
W dniu 07.11.2019 r. odbyło się podsumowanie na XXVIII Sejmiku Ekologicznym w szkółce leśnej Miłogostowice w Nadleśnictwie Legnica dla Szkół i Przedszkoli.
Na Sejmiku rozstrzygnięto dwa konkursy:
Konkurs fotograficzny pt „Pszczoły” oraz konkurs plastyczny pt „ Dobrodziejstwa pszczelej pracy”.
Wydarzenie zostało oficjalnie otwarte przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica Pana Jana Bacię oraz przez Prezesa Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu, Pana Arkadiusza Wojciechowicza.
Podczas Sejmiku otwarto nową ścieżkę Ekologiczną pod nadzorem pracowników Nadleśnictwa, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z odziałem w Legnicy.
Laureatom konkursów gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkie Szkoły oraz Przedszkola zapraszamy do kontynuowania współpracy.
Do zobaczenia w kolejnych edycjach Sejmiku Ekologicznego.