Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli

W dniu 21 września 2019 r. w gościnnych murach Stacji Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Świdnica odbyły się wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli dolnośląskich placówek oświatowych. Uczestnicy odwiedzili jaskinię nietoperzy, zapoznali się gatunkami nietoperzy żyjącymi na terenie Polski, ich morfologią, środowiskiem w którym żyją. Zajęcia praktyczne odbyły się w sali doświadczalnej, wyposażonej w 24 stanowiska z mikroskopami. Zajęcia terenowe odbyły się w szkółce leśnej Bojanice.