Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2019

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2019.

Wartość całkowita zadania: 140 549,00 zł

Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 109 974,50 zł

Wysokość I raty dotacji: 10 569,99 zł.

Wysokość II raty: 22 738,69 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl