Komunikat - warsztaty ekologiczne 2019.

Wydawanie upoważnień od dnia 25 kwietnia 2019 r.

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu komunikuje, że tak jak w latach ubiegłych będzie można korzystać z wyjazdowych warsztatów ekologicznych. Przedszkolne i szkolne koła LOP zainteresowane wyjazdowymi warsztatamia ekologicznymi, mające uregulowane składki (minimum 45 osób) proszeni są do biura LOP po odbiór upoważnień na wynajem autokaru. Przedszkolne i szkolne koła LOP, które zalegają ze składkami, proszone są o uregulowanie takowych, a po załatwieniu wymogów w tym samym dniu zostanie wydane im odpowiednie upoważnienie. Miejsce docelowe wyjazdu do obiektów przyrodniczych, jak w latach ubiegłych ustala zainteresowany.Upoważnienie na wynajem autokaru wraz z zamówieniem usługi należy przekazać Przedsiębiorstwu Transportowemu ART. – TOUR Artur Wojnakowski (jako jedynemu usługodawcy). Zamówienia należy składać z minimum 10 – dniowym wyprzedzeniem.

Załączone do upoważnienia sprawozdanie z przebiegu wyjazdowych warsztatów prosimy przekazać do biura LOP w ciągu 3 dni od odbycia warsztatów.

 

UWAGA!!!

Z wyjazdów warsztatowych mogą również korzystać nowo powstałe koła LOP po spełnieniu warunków wyżej wymienionych, tj. opłacenie składek za minimum 45 osób (roczna składka dla dzieci i młodzieży – 5 zł, dla opiekuna – 10 zł).

 

Adres i kontakt z usługodawcą:

Przedsiębiorstwo Transportowe ART – TOUR Artur Wojnakowski, ul. Cicha 15, 55-200 Jelcz Laskowice

Koordynator przewozów       tel.   507 132 342

                                               e-mail: artur.art-tour@wp.pl

 

Usługi autokarowe świadczone przez inne firmy nie będą honorowane i nie będą pokrywane z naszych funduszy.