dofinansowanie WFŚiGWW

Dofinansowanie edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli w roku 2019.
Wartość całkowita zadania: 140 600,00 zł
Wysokość dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: 110 000,00 zł
www.wfosigw.wroclaw.pl